Etiketter

Så har de första gästerna anmält ankomst – verkar lovande! Så har det sagts oss, att med ett hus i på sydligare breddgrader, kan det hända att en och annan vill hälsa på. Och det var ju så att säga en del av planen…

Jag hoppas de följs av många fler!