… och det kan en ju undra över, vad ett sådant ämnesval har med Languedoc och drömmar om en fransk tillvaro att göra?

Jag skall förklara.

Nyaste lilla familjemedlemmen och ögonstenen Bertil är snart sex månader. Han är så oändligt älskad, mitt lilla barnbarn. Har jag tur, kommer han och hälsar på i Murviel i sommar, kränger på sig hajdräkten och hoppar i plurret för lite vattenlek med mormorn och andra hugade vattendjur…

Minis soldräkt

Sus och Erik hoppar i poolen

Nu har det dykt upp ett litet orosmoln och Bertils medicinskt bevandrade mamma tycker att mormorns klotterplank borde ge plats åt ett debattinlägg till förmån för vaccinationer av småttingar. Bertils mamma är mycket bestämd när det gäller sådant och förklarar pedagogiskt varför det är viktigt att överlåta åt sjukvården vilka vaccinationer som är viktiga och varför.

I Europa härjar sedan några månader en mässlingepidemi. Frankrike är inte förskonat. Anledningen till epidemin är att det med jämna mellanrum sprids farhågor om risker med vaccinationer mot bland annat våra barnsjukdomar. Envisast är ryktet om att just dessa skulle vara orsaken till det ökade antalet autismdiagnoser bland barn. Ryktena bygger på en studie som har underkänts av hela forskarvärlden, eftersom den inte på något sätt vilade på tillförlitlig forskning, utan bara på antaganden.

Ingen förälder vill naturligtvis riskera att vaccinationsnålen skickar in en neuropsykiatrisk diagnos i den älskade lilla telningen och barnsjukdomar som röda hund, påssjuka och mässlingen har ju barn fått i alla tider! Hur farligt kan det vara då?

Jo, i alla tider har barn dött eller fått allvarliga komplikationer av våra en gång så vanliga barnsjukdomar, även om majoriteten har klarat sig undan. Riskerna är dock inte försumbara. Ett vaccinationsprogram bygger på att så gott som alla barn vaccineras, annars kommer fickor av epidemier att bryta ut och innebära stora risker för de svagare; de som är för tidigt födda, som drabbats av andra svåra sjukdomar eller av andra skäl har ett nedsatt försvar mot de värsta effekterna av potentiellt farliga smittor. Eller helt enkelt bara är för små för att ha hunnit få fullgott skydd. Det är alltså oerhört egoistiskt att inte vaccinera sitt barn, eftersom det riskerar att stjälpa det övergripande syftet med vaccinationsprogrammet.

Små barn får lindrigare varianter av barnsjukdomarna, har det sagts. En myt, säger Bertils mamma doktorn. Barn under ett år har ännu inte fullgott skydd av sina vaccinationer och med en kontinental mässlingsepidemi går det förstås att välja att stanna hemma och inte åka till murvelpooolen för vattenlek med mormorn.

Mormorn som tvekade när de egna barnen var små, omgiven som hon var av idel röststarka vaccinationsmotståndare. Barnens farmor, som var infektionsläkare, blev mycket upprörd och satte ner sin bestämda medicinska fot. Så nu köper mormorn hela argumentationen och ber, utifrån denna sin övertygelse och av rent egoistiska skäl, alla föräldrar att lyssna på dem som vet vad de talar om och vaccinera sina barn.

Annars kanske inte Bertil kan ägna sig åt fransk vattenlek med mormorn i sommar och då blir inte mormorn lätt att tas med. Bäva månde murvielborna!