Etiketter

, , , ,

Vid flera tillfällen sedan vi blev murvielbor på deltid, har vi varit upp vid slottet och tittat på krigsmonumentet som rests till minne av byns fallna hjältar. Överallt i byn gör dessa fallna sig dessutom påminda, eftersom flera av de gamla gatorna fått byta namn för att hedra dem som stupat i nittonhundratalets krig. Murviel är en liten by och med tanke på byns storlek är det ett ansenligt antal pojkar som fått sätta livet till, framförallt i första världskriget. Några familjer förlorade flera söner och jag kan inte föreställa mig hur förfärligt det måste ha varit.

En av byns söner har gett namn åt vår gata – unge Fernand Schmidt hälsar alla besökare välkomna, eftersom det är hans gata som leder alla besökare in i byn. Funderar på hur hans liv varit om han fått leva; hur livet tedde sig för resten av familjen efter att de nåtts av budet om hans död…

Idag är det 11 november. På dagen 94 år sedan Armistice Day. I Storbritannien sitter poppies på vart och vartannat rockslag – hur högtidlighålls dagen i Frankrike, tro?